Självskattning - relationer i teamet 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera är en skattningsmall där det inte finns några rätt eller fel svar. Den är avsett som ett underlag för diskussion kring din relation till andra människor, deras relation till dig och ert samarbete.

För varje fråga finns en skala där du markerar hur du uppfattar dig själv som deltagare i gruppen. Kryssa först enskilt i hur du själv uppfattar dig. Låt sedan övriga medlemmar i gruppen ge dig feedback på hur de uppfattar dig som deltagare i gruppen. Markera efter hand in gruppens uppfattning, på sida nummer två. Därefter visar du och motiverar dina egna markeringar för gruppen och varför du uppfattar dig själv som du markerat. När alla är klara, diskutera igenom hur ni upplevde skattningen.

(ID 5090)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn