Sjukdomsförsäkran 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anställd att utforma en försäkran om sjukdom som du kan lämna till arbetsgivaren efter sjukfrånvaro.

Enligt 9 § lagen om sjuklön ska arbetstagaren lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen. Arbetstagaren ska också ange om han eller hon under tidsperioden omfattades av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

Observera att försäkran inte behöver innehålla närmare uppgift om sjukdomen.

(ID 495)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn