Sjukdomspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sjukdomspolicy för ditt företag.

Att etablera riktlinjer för hur sjukdom hos personalen hanteras är något som gynnar företaget i många avseenden. Genom att visa att verksamheten präglas av omtanke skapas trygghet hos de anställda. Detta kan i sin tur medföra högre lojalitet och att de stannar längre inom företaget, något som får en direkt positiv verkan på företagets ekonomi.

Hur sjukdom ska hanteras är något som den enskilde arbetstagaren och arbetsledaren ska hantera tillsammans för bästa resultat. En sjukdomspolicy kan genom att frammana gemensamma beslut sänka sjukfrånvaron genom att anställdas sjukdom hanteras på ett väl uttänkt sätt i varje situation. Utöver detta beskriver policyn hur rutinerna vid sjukdom ser ut och vilka formella åtgärder som krävs från arbetstagarens sida vid sjukdom.

För mer information om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, se DokuMeras friskvårdspolicy med id 4260.

(ID 4295)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvårdspolicy 2023
Hälsodeklaration 2023
Policy mot trakasserier 2023
Rehabiliteringspolicy 2023