Skriftligt besked att lämna anställning - 69 år 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta en arbetstagare som ska fylla 69 år om att anställningen kommer att upphöra.

Av lagen om anställningsskydd framgår att om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst två veckor i förväg. Denna mall kan användas för att underrätta arbetstagaren.

En arbetstagare som har fyllt 69 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt.

Specifikation

  • Skriftligt besked att lämna anställning - 69 år 2024
  • 5010
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider