Stresspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en stresspolicy.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy gällande stress för att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen.

Negativ stress framkallas när kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) eller när kraven är för låga och individen inte får använda och utveckla sin förmåga (understimulans). En hög stressnivå under lång tid kan medföra förslitning av bl.a. hjärt- och kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning.

(ID 2120)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2023
Checklista hantera uppkommen stress 2023
Enkät stressfaktorer 2023
Enkät stressymtom 2023
Handlingsplan projekt 2023
Processbeskrivning stresshantering 2023