Svaromål 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett svaromål. Svaromål ska inges till domstolen efter det att svaranden delgivits stämningsansökan.

Svaranden ska i svaromålet antingen medge eller bestrida de yrkanden som käranden framställt i sin stämningsansökan. Om svaranden bestrider alla eller några av yrkandena är det viktigt att ange grunderna och bevisen för detta. Om svaranden anser att det finns något hinder för rättegången ska han eller hon ange det, exempelvis att käranden vänt sig till fel domstol.

Med hjälp av DokuMeras mall kan du enkelt upprätta ett svaromål som uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med egen information.

(ID 4206)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn