Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en teckningslista, för upp till 10 aktietecknare, i anslutning till en nyemission i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Är aktietecknarna i förväg kända kan du fylla i namn och antal aktier efter att ha dubbelklickat i fälten i dokumentet, annars fyller var och en av aktietecknarna i namn och antal aktier på de streckade linjerna, efter utskrift av dokumentet.

När ska jag använda mallen?

Om ert bolag (ett privat aktiebolag) ska genomföra en nyemission. De personer som har rätt att teckna de nya aktierna (ofta tidigare aktieägare) fyller i teckningslistan med antal aktier och underskrift.

Vad ska jag tänka på?

Vid en nyemission ska aktietecknarna, som kan vara antingen tidigare aktieägare eller andra intressenter, skriva sin namnteckning och antalet tecknade aktier i aktieteckningen. Hur många aktier var och en har rätt att teckna framgår av beslutet om nyemission som ska bifogas teckningslistan.

 • Dokumentet ska ha namnet Teckningslista och beskriva vad som beslutades vid bolagsstämman, bland annat hur många aktier emissionen ska omfatta (se dokumentet på nästa sida).
 • De intressenter som enligt beslutet har rätt att teckna de nya aktierna gör så i teckningslistan. Här ska namnförtydligande, antal aktier och namnteckning finnas med. Dokumentet ska också innehålla information om totalt antal tecknade aktier. I DokuMeramallen finns plats för 10 aktietecknare.
 • Med teckningslistan ska ni bifoga den senaste åresredovisningen och gärna andra dokument som innehåller villkoren för teckning av aktierna. Se till att alla som tecknar aktier får se tillhörande dokument.
 • Exempel på kompletterande dokument som kan bifogas teckningslistan kan vara särskilda villkor för aktieteckningen eller er revisors uttalande om apportbestämmelser.
 • Som vi nämnde i tidigare kapitel är det okej att göra teckningen i protokollet för Bolagsstämman. Detta gäller dock bara i fall där alla aktier kan tecknas under stämman.

Innan ni börjar teckningen av nya aktier bör ni kontrollera vad bolagsordningen säger. De flesta bolagsordningar innehåller klausuler som säger att tidigare aktieägare har förhandsrätt till nya aktier. Vill ni ta in kapital utifrån är det viktigt att se till att alla aktieägare är överens om detta. Låt styrelsen eller vd sköta markarbetet, och ta sedan beslut i frågorna på bolagsstämman.

(ID 546)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023