Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tillbudsrapport som ett led i företagets systematiska brandskyddsarbete.

Alla företag ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket framgår av lagen om skydd mot olyckor. Om ett tillbud inträffar är det viktigt att dokumentera detta som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet, så att företaget kan utvärdera vad som har hänt och minska riskerna. Med hjälp av den här mallen kan du dokumentera vad det är som har inträffat och vilka åtgärder som har vidtagits.

(ID 5095)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn