Tolv månaders försäljning 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper en säljare att sätta upp ett eget uppföljningsunderlag över uppnådda försäljningsresultat under tolv månader. Utvecklingen kan sedan enkelt utläsas avseende försäljning per säljdag och genomsnittligt ordervärde för månaden.

Denna mall är ett Excel-dokument där en säljares försäljningar fylls i. Tabellen visar bl.a. försäljning per säljdag, och försäljningsresultat från förra året.

När ska jag använda mallen?

Om du vill sätta upp ett uppföljningsunderlag för uppnådd försäljning under det senaste året. Perfekt för dig som inte bara vill sälja på måfå utan verkligen nå resultat.

Vad ska jag tänka på?

Vitsen med dokumentet är att ni ska kunna överblicka årets försäljning. Ni får en klar bild över vad som måste förbättras och vilka åtgärder ni måste vidta för att nå era försäljningsmål. Ni kan också läsa av säljarens potential. Dessutom ser ni klart och tydligt när försäljningen har toppar och dalar, vilket hjälper er att planera säljaktiviteter.

 • Gör en uppföljning för varje säljare. Ange dokumentnamn, säljarens namn och året det gäller i dokumentnamnet.
 • Dokumentet är enkelt att fylla i. Det enda som behöver anges är hur mycket säljaren har sålt för under respektive månad och hur många order som har inkommit. Ni ska också ange hur många säljdagar månaden hade. DokuMeras smarta Excelmall räknar sedan själv ut det genomsnittliga ordervärdet, hur försäljningen har sett ut jämfört med samma period det senaste året och hur försäljningen har sett ut i snitt per dag. Dessutom kan du se den ackumulerade (samlade) försäljningen över 12 månader och försäljningen per månad över 12 månader.
 • När alla indata är ifyllda har ni ett dokument som sköter sig självt och som ni sedan kan koppla ihop med andra för att kunna se hela företagets försäljningsstatistik.
 • Låt era säljare vara med och fylla i dokumentet. Om de själva får se statistiken ser de vad som måste förbättras.
(ID 4232)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Periodförsäljning för säljare 2023
Säljarens mål budget resultat 2023
Veckobudget över säljaktiviteter 2023