Trafiksäkerhetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en trafiksäkerhetspolicy för företaget.

Syftet med en trafiksäkerhetspolicy, eller trafikpolicy som det också kan kallas, är att minimera de risker i trafiken som företagets anställda kan komma att utsättas för och som kan leda till olycksfall och/eller ohälsa.

DokuMeras mall Trafiksäkerhetspolicy innehåller riktlinjer för företaget, de anställda samt för de fordon som framförs i tjänsten. Anpassa texten i mallen så att den passar ditt företag.

Specifikation

  • Trafiksäkerhetspolicy 2024
  • 4520
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider