Transportfullmakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en transportfullmakt. 

Med hjälp av en transportfullmakt är det möjligt för den eller de fullmaktshavare som innehar fullmakt från fullmaktsgivaren att delegera till någon annan att utföra det uppdrag som huvudfullmakten avser. 

Mallen är enkel att anpassa, och du kan själv ange det eller de särskilda villkor som eventuellt ska gälla för utövande av fullmakten. 

Specifikation

  • Transportfullmakt 2024
  • 5544
  • 1,11
  • 1
  • docx
350 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider