Turordningslista vid arbetsbrist 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Vart och ett av företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

Mallen låter dig enkelt fylla i de personer som ska vara med på turordningslistan.

Observera att företag med högst tio arbetstagare har rätt att undanta högst två personer från turordningslistan. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller. Det finns fler regler som bör tas hänsyn till vid upprättandet av listan, så ta gärna hjälp av DokuMeras mall Checklista för turordningslista med id 4263.

(ID 4264)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn