Underbiträdesavtal Engelsk 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 1970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsbiträde att upprätta ett underbiträdesavtal på engelska.

En personuppgiftsansvarig får utse ett personuppgiftsbiträde. Biträdets roll är att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Under vissa förutsättningar kan personuppgiftsbiträdet anlita ett annat personuppgiftsbiträde (underbiträde).

Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat personuppgiftsbiträde för utförande av specifik behandling på den personuppgiftsansvariges vägnar ska det andra personuppgiftsbiträdet, åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i avtalet mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera när du som personuppgiftsbiträde behöver anlita ett annat personuppgiftsbiträde.

(ID 4879)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn