Underrättelse om erbjudande till förköp 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse om erbjudande till förköp.

Aktier får i regel avyttras och förvärvas fritt så länge inga förbehåll finns uttryckta i bolagsordningen (jfr 4 kap. 7 § ABL). I bolagsordningen kan förköpsförbehåll vara inskrivet. Ett sådant förbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Först efter denne har tagit del av erbjudandet kan andra köpare komma ifråga. Enligt 4 kap. 20 § ABL ska bolaget lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad aktieägare med känd postadress.

Mallen som DokuMera har tagit fram kan enkelt fyllas i för att skapa underrättelsen om erbjudande till förköp som sedan kan sändas till den som enligt bolagsordningen ska informeras.

(ID 3671)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn