Underrättelse till anställd om avsked 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om att en anställd kommer att avskedas av något skäl.

En arbetsgivare får endast avskeda en anställd om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan t.ex. vara frågan om illojalitet, våld eller brott. Ett avskedande ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren minst en vecka i förväg. Om arbetstagaren är kollektivavtalsansluten ska dennes organisation underrättas om avskedet och samtidigt ska den anställde underrättas om detta. När en anställd avskedas upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Bestämmelser om avsked regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Denna mall består av ett meddelande om att den anställde kommer att avskedas. Mallen låter dig enkelt komplettera meddelandet med egna uppgifter för att sedan överlämnas till den anställde.

(ID 4268)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2023
Checklista för turordningslista 2023
Checklista företrädesrätt återanställning 2023
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2023
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2023
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2023
MBL- protokoll fört vid förhandling 2023
Personalhandbok 2023
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2023
Turordningslista vid arbetsbrist 2023