Underrättelse till anställd om avsked 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om att en anställd kommer att avskedas av något skäl.

En arbetsgivare får endast avskeda en anställd om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan t.ex. vara frågan om illojalitet, våld eller brott. Ett avskedande ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren minst en vecka i förväg. Om arbetstagaren är kollektivavtalsansluten ska dennes organisation underrättas om avskedet och samtidigt ska den anställde underrättas om detta. När en anställd avskedas upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Bestämmelser om avsked regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Denna mall består av ett meddelande om att den anställde kommer att avskedas. Mallen låter dig enkelt komplettera meddelandet med egna uppgifter för att sedan överlämnas till den anställde.

Specifikation

  • Underrättelse till anställd om avsked 2024
  • 4268
  • 1,28
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider