Underrättelse till bolag om pant av aktier 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta bolag om pant av aktier.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, dvs. gäldenären. Om panten är lös egendom ska den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären. Om pantsättaren inte skulle kunna betala sin skuld har panthavaren rätt att sälja panten för att få teckning för sin fordran.

Aktier är lös egendom och kan pantsättas. Om detta sker ska bolaget underrättas om detta så att panthavaren kan skrivas in i aktieboken. Denna underrättelse ska ske skriftligen och undertecknas av bolaget för att återsändas till pantsättaren. Ofta innebär pantsättningen också rätt till eventuell avkastning i form av utdelning under tiden för innehavet av panten.

(ID 4127)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn