Uppdragsavtal Engelsk 2022

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett uppdragsavtal på engelska (consultancy agreement) som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare.

Uppdragsavtalet ger ramarna för uppdraget genom att fastställa omfattning och form för utförandet av uppdraget. Ett bra uppdragsavtal hjälper till att förebygga missförstånd genom att vara klart och tydligt formulerat samtidigt som det är tillräckligt detaljerat för att beröra uppdragets viktiga punkter. DokuMeras mall för uppdragsavtal är utformat med detta i åtanke och låter dig enkelt anpassa avtalet till de specifika behov som uppdraget och andra förhållanden ger upphov till.

Uppdragsavtalet är formulerat både som ett fastprisavtal och ett löpande räkningsavtal. Klausuler behöver således strykas och/eller anpassas beroende på val av arvodesform.

Detta dokument är skrivet på engelska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

(ID 4234)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Uppdragsavtal 2022