Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av en anställd, på grund av arbetsbrist, när den anställde har företrädesrätt till återanställning (f t å).

Personer som sagts upp på grund av arbetsbrist har företräde till ny anställning inom sitt arbetsområde, s.k. företrädesrätt eller återanställningsrätt. Denna rätt gäller under nio månader efter det att anställningen upphörde och den tidigare anställde måste ha varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år under de senaste tre åren. Den tidigare anställde måste också själv anmäla till arbetsgivaren att han eller hon gör anspråk på sin företrädesrätt. Arbetsgivaren måste informera om företrädesrätten i uppsägningsbeskedet eller senast en månad innan anställningen avslutas.

(ID 397)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för turordningslista 2023
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2023
Personalhandbok 2023
Turordningslista vid arbetsbrist 2023
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2023