Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av en anställd, på grund av arbetsbrist, när den anställde inte har företrädesrätt till återanställning.

Uppsägning av anställd på grund av arbetsbrist räknas som en saklig grund och behöver inte bara bero på dålig orderingång utan kan även vara att företaget t.ex. gör en omorganisation, flyttar delar av verksamheten till annan ort osv.

Om den anställde är fackligt anställd måste arbetsgivaren förhandla med facket enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivaren ska iaktta turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Företrädesrätt till återanställning gäller bara i 9 månader och endast för den som varit anställd hos arbetsgivaren i minst 12 månader de senaste tre åren.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 5135)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn