Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arrendator att upprätta en uppsägning för villkorsändring.

Om arrendatorn vill säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera jordägaren om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Enligt 10 kap. 6 § jordabalken ska arrendeavgiften vid förlängning utgå med ett skäligt belopp. Om jordägaren och arrendatorn inte kan komma överens om avgiftens storlek ska den bestämmas så den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta detta meddelande om uppsägning för villkorsändring.

(ID 3489)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn