Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från Dokumera hjälper dig att upprätta en enkel utbildningsplan avseende företagets brandskydd.

Varje företag ska enligt lag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket framgår av lagen om skydd mot olyckor. Ett led i företagets systematiska brandskyddsarbete är att utbilda de anställda. Vilka utbildningsinsatser som behövs beror bland annat på riskerna i företaget och hur många anställda det finns.

Denna utbildningsplan är enkel och ger förslag på lämpliga utbildningsinsatser för de viktigaste funktionerna/personerna i brandskyddsarbetet.

Beroende på hur din organisation ser ut kan även andra utbildningsinsatser behövas.

(ID 5096)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn