Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2024

Denna mall från Dokumera hjälper dig att upprätta en omfattande utbildningsplan avseende företagets brandskydd.

Varje företag ska enligt lag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket framgår av lagen om skydd mot olyckor. Ett led i företagets systematiska brandskyddsarbete är att utbilda de anställda. Vilka utbildningsinsatser som behövs beror bland annat på riskerna i företaget och hur många anställda det finns.

Denna utbildningsplan är omfattande och ger förslag på lämpliga utbildningsinsatser för/ i fråga om - Nyanställd personal - Semestervikarier - Fast anställd personal - Säkerhetsombudsutbildning - Heta arbeten utbildning - Föreståndare brandfarlig vara - Anläggningsskötare (brandlarmsanläggningar)

Beroende på hur din organisation ser ut kan även andra utbildningsinsatser behövas.

Specifikation

  • Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2024
  • 5097
  • 1,16
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider