Utbildningsplan ISO 45001 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en utbildningsplan för dina anställda gällande arbetet med ISO 45001.

Det företag som avser att certifiera sig enligt ISO 450001 behöver säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att uppfylla alla skyldigheter. En utbildningsplan kan hjälpa dig i detta arbete.

Med hjälp av planen kan du fylla i vilka arbetstagare som berörs och vilka färdigheter dessa personer har, liksom vilka utbildningsinsatser som behöver sättas in.

(ID 5265)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn