Utvärdera din säljkår 2020

Format: Excel-mall (36 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som försäljningschef, att jämföra din uppfattning om din säljkårs prestationer med dina säljares uppfattning om sin prestation. Du kan identifiera gap i uppfattningarna och får hjälp med att prioritera förbättringar. Leta efter mönster i värderingar. Notera att svaghet inom ett område kan kompletteras med styrkor inom andra områden.

Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter i frågeformuläret varefter du skriver ut det antal blad som ska användas i undersökningen. Sedan ska varje medarbetare besvara denna enkät och lämna in det till sin chef. Tänk på att inte låta säljarna fylla i mer personuppgifter än vad som verkligen är nödvändigt, eftersom all behandling av personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Utvärdingen bygger på en undersökning av 96 säljorganisationer. Fyll i de 15 frågorna och jämför med resultatet för de 96 medelstora säljorgansiationerna. Mallen bygger på en undersökning av Harvard Business Review.

(ID 4411)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn