Veckobudget över säljaktiviteter 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som säljansvarig chef att skapa och följa utfallet av en veckobudget avseende aktiviteter i företagets försäljning, hos upp till fyra säljare eller säljgrupper.

Veckobudgeten är en del av en säljplan där du budgeterar tänkta utfall vad gäller försäljningen. En veckobudget för säljaktiviteter visar hur många möten som har genomförts samt resultatet av mötena.

Denna mall består av tabeller där en säljares möten och dess utfall presenteras. På varje blad finns separata kolumner för varje säljares bokningskontakter med befintliga kunder, bokningskontakter med icke-kunder och säljmöten.

(ID 4231)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Periodförsäljning för säljare 2023
Säljarens mål budget resultat 2023
Tolv månaders försäljning 2023