Visselblåsarpolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 770 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en visselblåsarpolicy (whistleblower policy) för ditt företag. Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En visselblåsare (även kallad visslare eller whistleblower) är någon som slår larm om brottslighet eller oegentligheter, vanligen hos sin arbetsgivare. För att människor ska våga påtala oegentligheter och missförhållanden är det viktigt att det finns ett skydd mot negativa konsekvenser som exempelvis uppsägning. Med en policy kan företaget dra upp riktlinjer för hur rapportering om oegentligheter ska behandlas.

Ta hjälp av DokuMeras mall för visselblåsarpolicy så är en stor del av jobbet redan gjort. Denna mall är avsedd att användas tillsammans med DokuMeras mall Handlingsplan visselblåsarfunktion med ID 4730.

(ID 5331)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn