Yttrande - synnerliga skäl för anstånd 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett yttrande gällande en delägares ansökan om försäljning av samägd egendom.

En delägare av samägd egendom har rätt att begära att egendomen i fråga ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Delägare har inte möjlighet att förhindra detta, om inte delägarna i förväg kommit överens om det. Däremot har delägaren som inte vill sälja möjlighet att begära anstånd med försäljningen. Det är svårt att få en ansökan om anstånd beviljad, men det kan under vissa förutsättningar vara möjligt.

Mallen är enkel att fylla i och kan kompletteras med den information som är relevant i just ditt fall.

(ID 4771)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn